Social investering

Behovet for nye, bedre velfærdsløsninger bliver stadig større

Offentlige myndigheder og andre centrale velfærdsaktører i form af forsikringsselskaber, arbejdsgivere, filantropiske fonde m.fl. efterspørger i stigende grad innovative løsningsmodeller, der kan gøre dem i stand til at tage mere effektivt hånd om komplekse sociale og sundhedsmæssige problemstillinger blandt borgere, kunder og medarbejdere på en økonomisk bæredygtig måde.

Efterspørgsel efter nye former for investeringsmuligheder i voldsom vækst

En række offentlige og private investorer, herunder filantropiske fonde, udviser samtidig stigende interesse for nye former for alternative investeringer, der både generer et attraktivt finansielt afkast og bidrager positivt til håndtering af væsentlige samfundsudfordringer

SundInvest omformer komplekse velfærdsudfordringer til attraktive investeringsmuligheder

SundInvest udvikler og leverer sociale investeringsprogrammer, der bygger bro mellem velfærdsaktører, som ønsker at få taget hånd om sociale og sundhedsmæssige udfordringer på en økonomisk bæredygtig måde, og investorer der ønsker at sikre en god forrentning af deres kapital og samtidig gør en positiv forskel for borgere i en udsat position.

Essensen i et Social investeringsprogram

Et socialt investeringsprogram er en innovativ samarbejdsmodel, der bygger bro mellem tre parter:

En myndighed* der ønsker at få taget hånd om et givet problem og er villig til at betale for realisering af veldefinerede resultatmål.

En serviceleverandør der er i stand til at udvikle og levere en indsats, der understøtter en realisering af de specifikke resultatmål.

En investor der er villig til at finansiere udvikling og levering af en relevant indsats mod at få adgang til en del af den udlovede resultatbetaling.


* Eller anden velfærdsaktør som fx et forsikringsselskab