Projekter

Sygemeldte borgere med psykiske lidelser
  • Godt 5.000 danskere med en psykisk lidelse er i dag i gang med en jobafklaringsforløb.
  • Kun ca. 25 % af disse borgere kan forvente at være i beskæftigelse 3 mdr. efter forløbets afslutning
Forsikrede ledige over 50 år med risiko for marginalisering
  • Næsten 25.000 arbejdsløshedsforsikrede danskere over 50 år er i dag ramt af ledighed
  • Kun ca. halvdelen af disse borgere kommer historisk set tilbage i beskæftigelse

Den budgetmæssige forskel mellem om en borger er i beskæftigelse eller på overførselsindkomst udgør ca. 140.000 kr. om året per borgerLedighed, trivsel og livsstil er tæt forbundet, og ledige borgere lever oftere et liv kendetegnet ved en usund livsstilEffektive indsatser der bringer ledige og sygemeldte borgere i beskæftigelse skaber derfor en værdi, der er langt højere end den umiddelbare besparelse relateret til overførselsindkomst

Borgere med risiko for permanent tab af erhvervsevne
  • 4.000 danskere mister hvert år erhvervsevnen som følge af sygdom eller ulykke,
  • 350 borgere får årligt tilkendt erstatning som følge af psykisk sygdom

De samlede erstatningsudgifter i relation til sager vedr. varigt tab af arbejdsevne udgør 4,3 mia. kr. – ca. 900 mio. kr. kan henføres til psykisk sygdom