Samarbejdspartnere

Privat udviklingsskab med særligt fokus på opbygning af tværsektorielle partnerskaber og udvikling af sociale investeringer

Leverandør af revisions- og rådgivningsydelser til kunder i såvel den offentlige som private sektorempanojpg

Levering af helhedsorienterede indsatser målrettet borgere med psykiske lidelser