Om SundInvest

SundInvest udvikler og leverer sociale investeringsprogrammer, der bygger bro mellem sektorer og gør det muligt at udvikle og levere bedre løsninger til udsatte borgere, og giver adgang til nye alternative investeringsmuligheder med en attraktiv afkastprofil

Vores løsninger er baseret på tre bærende principper:

I. Helhedsorientering – vi mener at en effektiv håndtering af komplekse sociale og sundhedsmæssige udfordringer kræver en helhedsorienteret indsats, og vi søger derfor altid at kombinere lægefaglig ekspertise med viden og indsigt fra andre fagområder

II. Ansvarlighed  – vi mener at leverandører af velfærdsydelser skal aflønnes med udgangspunkt i de resultater de skaber fremfor i de ressourcer de anvender, og tager derfor et reelt medejerskab for vores indsats gør en forskel – menneskelig såvel som økonomisk

III. Partnerskab – vi mener at vi har et fælles ansvar for – og interesse i - at hjælpe udsatte borgere med at udfolde deres ressourcer og potentialer på arbejdsmarkedet, og arbejder derfor for at fremme samarbejde og videndeling på tværs af sektorer


Team

Hans Uldall-Poulsen Adm. direktør og stiftende partner i SundInvest

Rolle i SundInvest: Ansvarlig for strukturering af investeringsprogrammer, herunder identifikation af resultatmål, design af betalingsmekanismer, etablering af processer for monitorering mv. Medansvarlig for opbygning af partnerskaber med offentlige myndigheder, vidensinstitutioner, fonde m.fl.

Om Hans:

 • Mere end 15 års erfaring med økonomisk modellering og organisationsudvikling med særligt fokus på innovative partnerskaber og forretningsmodeller.
 • Ledende rolle i etableringen og udviklingen af Nordic Development Corporation (NDC) og Dalberg Research med fokus på social impact.
 • Drivende kraft i udvikling af markedet for sociale effektinvesteringer i Danmark i tæt dialog med bl.a. Finansministeriet, KL, Danske regioner som et bredt udsnit at filantropiske fonde og civilsamfundsorganisationer.
 • Ansvarlig for udvikling af redskaber til portefølje optimering og monitorering inden for energiområdet, herunder udstedelse af investeringsmandater.
 • Strategisk rådgivning målrettet offentlige myndigheder, private virksomheder, filantropiske fonde og civilsamfundsorganisationer og i ind- og udland.
 • Senior Advisor i Dalberg Group samt i Nordic Development Corporation

Camilla Stokholm Bjørkmann Stiftende partner i SundInvest
Rolle i SundInvest: Ansvarlig for sundhedsfaglig knowhow, strukturering af sundhedsfaglige indsatser, håndtering og udvælgelse af serviceleverandører, opbygning af pipeline samt udvikling og identificering af investeringsprojekter.

Om Camilla:
 • Erfaren serieiværksætter indenfor specielt privat psykiatri og håndtering af syge og udsatte borgere. Baggrund fra medicinalindustrien med et stort veludviklet netværk blandt centrale beslutningstagere og faglige eksperter inden for sundhedssektoren
 • +10 års erfaring som selvstændig erhvervsdrivende med særligt fokus på håndtering af psykiske lidelse.
 • +10 års erfaring som direktør og leder i forskellige brancher med ansvar for udvikling af nye forretningsområder mv.
 • +10 års erfaring med salg og forretningsudvikling inden for medicinal industrien.
 • +10 års erfaring med etablering af langsigtede samarbejdsrelationer på tværs af sektorer.
 • Integreret del af en række faglige- og branchefokuserede netværk og udviklingsfora.

Flemming Hansen Partner SundInvest
Rolle i SundInvest: Ansvarlig for dialogen med danske kommuner, opbygning af relevante netværk samt salg med særligt fokus på beskæftigelsesrettede indsatser. Ansvarlig for løbende dialog med kommuner og lokale samarbejdspartnere i forbindelse med eksekvering af investeringsprojekter.

Om Flemming:
 • Stor kommunalpolitisk erfaring og indsigt i den kommunale drift og en dyb indsigt i sundheds- og beskæftigelsesrettede indsatser og problemstillinger. Erfaring med tværfaglige beskæftigelsesindsatser i privat regi.
 • 30 års erfaring på ledelsesniveau indenfor primært social- og beskæftigelsesområdet.
 • 14 års erfaring som direktør i Rebild Kommune med ansvar for beskæftigelse, sundhed, ældre og HR.
 • 5 års kommerciel erfaring med rådgivning og strukturering af indsatser rettet mod udsatte borgere indenfor bl.a. beskæftigelsesrettede indsatser og mental velvære.
 • Modtager af ”Årets Kommunale Lederpris” 2010 for sit innovative arbejde med at skabe sammenhængende indsatser på tværs af det sociale og beskæftigelsesrettede indsatser.

 • Særlige rådgivere:

  jussipng

  Jussi Nykänen, formand og stifter af GreenStream Network Ltd og grundlægger af Epiqus – nordens første impact investment fund. Fungerer som rådgiver for SundInvest.  0jpeg

  Rune Holdt, chef for Innovation og Partnerskaber på Nordsjællands Hospital i Region Hovedstaden. Co-CEO, Nordic Health Lab. Fungerer som rådgiver for SundInvest.


   

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.